Projektinformation

Beskrivning

Delprojekt inom arbetet med att ta fram en lärobok i bokhistoria. Boken ska ge en kvalificerad bild av de centrala utvecklingslinjerna i bokens och den grafiska kommunikationens historia och, på ett mer fördjupat plan, presentera och diskutera särskilt viktiga frågeställningar av empirisk, teoretisk och metodologisk natur. Boken skall vara till glädje och nytta för studenter och forskare från såväl det bokhistoriska området som från andra ämnesområden samt för den intresserade allmänheten. Einar Hansens bibliotek och Svenskt Bokmuseum kommer att ha viktiga funktioner i det grundforskningsarbete som projektet kräver.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2018/09/012020/08/31