Land Degradation at Multiple Scales

Projektinformation

Beskrivning

Enabling the use of global data sources to assess and monitor land degradation at multiple scales
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2016/01/012017/12/31

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Tvärvetenskapliga studier
  • Miljö- och naturvårdsvetenskap