Projektinformation

Beskrivning

Land is Life’ is a pilot program on capacity development for Agenda 2030. The programme aims to train future leaders and decision makers from across Africa (Kenya, Malawi, Tanzania, Rwanda, Zambia, and Uganda) to build knowledge, understand measurement and develop leadership on the Agenda 2030 with focus on SDG15 (Life on land), Ecosystems and biodiversity.

The programme is led by LUCSUS together with five departments across Lund University and international partners from the University of Nairobi, the Great Lakes University of Kisumu, University of Rwanda, ICRAF, Vi-skogen, and the Kenya Medical Research Institute.

The programme is supported by Lund University Commissioned Education (LUCE).

Populärvetenskaplig beskrivning

Land is Life syftar till att kapacitetsutveckla framtida ledare och beslutsfattare från Kenya, Malawi, Tanzania, Rwanda, Zambia och Uganda genom att bygga kunskap, öka förståelse samt utveckla ledarskap med fokus på SDG15 – Ekosystem och biologisk mångfald.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2019/02/01 → …

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Geovetenskap och miljövetenskap