Språk och kognition: Samspelet mellan språklig talproduktion och visuell informationsinhämtning

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektet syftar till att analysera samspelet mellan visuell informationsinhämtning (reflekterad i ögonrörelsemönster) och innehållsstruktureringen av produktionsflödet (reflekterad i protokollet från den framväxande bildbeskrivningen). Målet med forskningen är att belysa visuell versus verbal uppmärksamhet, samt deras distribution och koordination i tid.

Huvudfrågorna med undersökningen är:

(a) Hur väljs informationen från en ickespråklig innehållsdomän (dvs från bilden),
(b) hur struktureras och formuleras den språkligt, samt
(c) hur sker avsökningen av bilden och texten under den pågående formuleringsprocessen?

Målet med forskningen är att belysa de underliggande kognitiva processerna: Visuell versus verbal uppmärksamhet, samt deras distribution och koordination i tid. Tillsammans ger dessa en unik bild över vilka de kognitiva informationsenheterna när, och hur de bearbetas i olika modaliteter.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2003/01/012007/12/31