Språk och kognition: Samspelet mellan språklig talproduktion och visuell informationsinhämtning

Sökresultat