LATERES COCTILES - Den tidiga användningen av bränt tegel i Europa

Projektinformation

Beskrivning

Trots att användningen av keramik och terracotta sträcker sig långt tillbaka i historien uppträder vanliga tegelstenar relativt sent i Europa. När väl detta byggnadsmaterial hade introducerats tog det ytterligare flera hundra år innan det verkligen slog igenom. Projektet fokuserar på ett hittills ostuderat arkeologiskt material i syfte att belysa spridningen av tekniska innovationer under antiken. Det vanligaste byggnadsmaterialet under antiken var soltorkad lera. Det var billigt och flexibelt men inte beständigt. För offentliga byggnader, tempel och andra påkostade monument användes därför ofta sten. Omkring 350 f.Kr. började även bränt tegel användas runt Medelhavet, men under lång tid var användningen sporadisk och begränsad. Först vid Kristi födelse fick teglet större betydelse och började tillverkas i industriell skala. Syftet med projekt är att kartlägga den tidiga användningen av bränt tegel i Europa och lyfta fram denna okända sida av grekisk arkitektur. Några av de frågor som vi vill få svar på är: Varför introducerades bränt tegel? Vad användes det till? Varför tog det så lång tid innan det slog igenom? Genom att studera hur teglet har använts i enskilda fall kan vi få en bild av hur arkitekter och hantverkare resonerade och vilka faktorer som styrde tillgången och användningen av tegel. Vidare hoppas vi kunna nå en bättre förståelse för hur tekniska innovationer spreds under antiken. Det är inte bara innovationens egna egenskaper som avgör om den skall bli vida spridd. Minst lika viktigt är vem som förmedlar kunskapen om den och hur det nätverk ser ut genom vilket nyheten sprids. På senare år har det inom naturvetenskaperna utvecklats nya metoder för att studera hur olika sorters nätverk är uppbyggda och hur processerna som sker i dessa nätverk fungerar. Genom att analysera nätverkens struktur får vi ett stöd i vår historiska tolkning av hur tegel spreds.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2010/01/012020/12/31

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Antikvetenskap