Projektinformation

Beskrivning


Kort titelLEVIC
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2010/01/01 → …

Samarbetspartner

  • Lunds universitet (huvudsaklig)
  • University of Cambridge
  • University of Konstanz
  • Linköping University

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik
  • Psykologi
  • Filosofi, etik och religion