Law in Progress? A Contextual Study of Norm-Generating Processes - The Example of GMES

Projekt: Avhandling

Projektinformation

Beskrivning

Denna rättssociologiska avhandling studerar "law in progress" genom att undersöka de normbildningsprocesser som framkommer i en interaktion mellan aktörer över tid. Avhandlingen har en empirisk utgångspunkt och illustrerar dessa processer utifrån ett empiriskt exempel, ett Europeiskt "Earth Observation" (EO) initiativ: Global Monitoring for Environment and Security (GMES). Avhandlingens huvudsakliga frågeställning är om det är nödvändigt att reglera GMES, och om ja, vilka områden bör då bli föremål för denna reglering. Frågeställningen har i sin tur besvarats genom tre subfrågor, 1) Hur många normbildningsprocesser existerar i relation till GMES? 2) Hur är dessa norm-bildningsprocesser konstruerade? 3) Vilken betydelse har dess antal och konstruktion för undersökandet av om GMES behöver regleras? Det empiriska materialet består av intervjuer med relevanta GMES stakeholders (organisationer), observationer i GMES Advisory Council, samt dokumentstudier. Det empiriska materialet har analyserats med det heuristiska verktyget "norm-modellen" och en efterföljande syntetisering av dess tre dimensioner har utförts. Analysen visar att GMES för närvarande verkar bestå av två parallella normbildningsprocesser, vilka är separerade p.g.a. olikheter i värden. Den ena upprätthåller till synes ett "business" perspektiv som grundar sig i ekonomiska värden, medan den andra upprätthåller ett "environmental management" perspektiv som grundar sig på forskningsvärden. Det är tydligt att båda normbildningsprocesser måste säkras för att GMES skall kunna implementeras, och för att detta skall bli möjligt är det rekommenderat att någon form av reglering antas på området som säkrar existerandet av dessa processer. Nästa fråga är dock: vad behöver regleras? En gemensam nämnare för de båda processerna är intresset i teknologin (satelliter), intresset ser dock olika ut och ett resultat är att en reglering av teknologin kan styra upp separationen mellan dessa intressen och på så sätt vara en nyckel till att skapa en hållbar länk mellan "business" och "environmental managment" perspektiven. Regleringen av teknologin skulle därmed öka chansen för att GMES implementeras effektivt. Avhandlingen för inte enbart med sig resultat vis-á-vis GMES utan resulterar också i en inomvetenskaplig "spin-off-insikt": vidareutvecklandet av analysen av normbildningsprocesser. Inför man System Analys (SA) samt system dynamik i form av pil-diagram och det datorbaserade verktyget STELLA som ett komplement till norm-modellen kan man ta analysen av normbildningsprocesser ett steg längre och illustrera både hur och var norm-modellens tre dimensioner länkar och påverkar varandra, samt hur systemet som bildats av dessa delar kommer bete sig över tid.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2005/01/012009/04/03