Projektinformation

Beskrivning

Bly används ofta i ventiler, belysning och värme- och kylaggregat, eftersom blytillsatser förbättrar materialens bearbetbarhet. Men bly är giftigt och ackumuleras i naturen. Användningen behöver reduceras kraftigt. Projektet ska utveckla ny teknologi för tillverkning av komponenter i blyfria material.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2013/09/012016/08/31

Samarbetspartner

 • Lunds universitet (huvudsaklig)
 • Chalmers Tekniska Högskola
 • Halmstad University
 • Examec Group AB
 • AB Markaryds Metallarmatur
 • Svensk Kärnbränslehantering Ab
 • RFR Solutions AB
 • Produktionsteknik i Lund AB
 • Maskinteknik i Oskarshamn AB
 • Sandvik SRP AB

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi
 • Metallurgi och metalliska material