Blyfria kopparlegeringar i produkter och komponenter

Projektinformation

Beskrivning

Bly används ofta i ventiler, belysning och värme- och kylaggregat, eftersom blytillsatser förbättrar materialens bearbetbarhet. Men bly är giftigt och ackumuleras i naturen. Användningen behöver reduceras kraftigt. Projektet ska utveckla ny teknologi för tillverkning av komponenter i blyfria material.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2013/09/012016/08/31

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi
  • Metallurgi och metalliska material