Muntlig språkfärdighet i främmande språk - en studie av samspelet mellan lärande, undervisning och bedömning i svensk skolkontext

  • Sayehli, Susan (Forskare)
  • Granfelt, Jonas (PI)
  • Ågren, Malin (Forskare)
  • Bardel, Camilla (Forskare)
  • Erickson, Gudrun (Forskare)
  • Österberg, Rakel (Forskare)

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektets syfte är att undersöka samspelet mellan lärande, undervisning och bedömning av främmande språk i svensk skolkontext och därmed bidra till en bättre förståelse av förutsättningarna för att kunna lära sig de tre största främmande språken, vid sidan av engelska, i den svenska skolan: franska, spanska och tyska.

Projektets syfte är att undersöka samspelet mellan lärande, undervisning och bedömning av främmande språk i svensk skolkontext och därmed bidra till en bättre förståelse av förutsättningarna för att kunna lära sig de tre största främmande språken, vid sidan av engelska, i den svenska skolan: franska, spanska och tyska. De främmande språken vid sidan av engelska brottas idag med stora utmaningar i den svenska skolan . Enligt vissa uppgifter lämnar så många som en tredjedel dessa språkstudier inom tre år samtidigt som en europeisk rapport nyligen pekade på att den uppnådda färdighetsnivån i nionde klass var mycket låg i det då undersökta främmande språket (spanska). Osäkerheten är dock stor eftersom mycket få studier av förutsättningar och läranderesultat i andra främmande språk än engelska har genomförts på senare tid. Detta projekt fokuserar på muntlig språkfärdighet i grundskolans årskurs 9. Muntlig språkfärdighet är svår att fånga och har dessutom utelämnats ur flera internationella studier. Muntlig språkfärdighet definieras som vad en inlärare kan utföra i tal på det främmande språket, hur väl hen kan göra det och under vilka förutsättningar (Gemensam europeiskt ramverk för språk: lärande, undervisning och bedömning (GERS), Europarådet, 2001) Att utveckla muntlig språkfärdighet i franska, spanska eller tyska är en utmaning för både elever och lärare eftersom denna färdighet nästan uteslutande kan stimuleras
via skolan.
Kort titelTAL-project
AkronymTAL
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2016/01/012018/12/31

Samarbetspartner

Finansiering

  • Swedish Research Council

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Utbildningsvetenskap
  • Jämförande språkvetenskap och lingvistik