Projektinformation

Beskrivning

Syftet med forsknings- och utvecklingsprojektet Ledning för tjänsteinnovation i akutdriven verksamhet är att genom nära samarbete mellan forskare, strategiska utvecklare, berörda chefer på olika nivåer och politisk ledning i kommuner utveckla strukturer och förutsättningar som möjliggör hållbar tjänsteinnovation i akutdriven verksamhet för utsatta barn. Den frågeställning som projektet avser
att besvara är: hur kan akutdriven verksamhet för utsatta barn ledas och organiseras på ett sätt som säkrar långsiktigt hållbar innovation och integrering av centrala aktörer? Projektet tar sin utgångspunkt i två under 2016 påbörjade utvecklingsarbeten i Helsingborgs stad och Landskrona stad, som har som mål att stödja två olika växande grupper av utsatta barn i kommunerna: unga
ensamkommande flyktingbarn som är analfabeter respektive barn som aktualiserats av socialtjänsten.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2016/11/012019/05/31

Samarbetspartner

  • Lunds universitet (huvudsaklig)
  • Helsingborgs stad, Forsknings- och utvecklingsenheten för social hållbarhet
  • PArT – Preventivt arbetet tillsammans, Helsingborgs stad och Landskrona stad
  • Helsinborgs stad, Skol- och fritidsförvaltningen, Utvecklingsavdelningen

Finansiering

  • Swedish Government Agency for Innovation Systems (Vinnova)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Tvärvetenskapliga studier