Legitimering av ESS: Big Science som samarbete över gränser

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Syftet med detta projekt är att studera formeringen, legitimiseringen och byggandet av ESS som planeras att invigas i Lund 2019. Vi vill tillämpa perspektiv från ekonomisk, samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning för att förstå hur en samtida storskalig vetenskaplig anläggning förverkligas.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2011/01/012013/12/31