Legitimizing ESS: Big Science as collaboration across boundaries

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Forskningsprojektet anlägger perspektiv från ekonomi, samhällsvetenskap och humaniora för att analysera ESS som en samtida Big-Science anläggning med fokus på processer av legitimering, byggande och förvaltning av tillförlitliga samarbete och gemensam europeisk förståelse av vetenskapliga problem. Projektet är förlagt vid Pufendorfinstitutet i Lund.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2011/01/012012/12/31