Projektinformation

Beskrivning

The purpose of the LAC project is to explore how long-term consequences of a COVID-19 infection, influence everyday life and perceived health.

Populärvetenskaplig beskrivning

The purpose of the LAC project is to explore how long-term consequences of a COVID-19 infection, influence everyday life and perceived health.
Kort titelThe LAC project
AkronymLAC
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2021/09/012023/12/31

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande