Projektinformation

Beskrivning

I hela vårt samhälle är vi beroende av vatten men det finns många utmaningar. För mycket vatten skapar översvämningar, för lite vatten skapar torka och kan leda till bränder. Kusterosion skadar infrastruktur och fastigheter och kemikalier av olika slag kan göra vattnet otjänligt.

LIFE Coast Adapt är ett projekt som testar nya metoder mot kusterosionens negativa effekter. Projektet är ett forsknings- och utvecklingsprojekt som finansieras av EU-programmet LIFE och Havs-och vattenmyndigheten. Projektet syftar till att genomföra och utvärdera metoder för att skydda kusten mot de negativa effekterna av kusterosion. Vi gör det här och nu i Skåne.

Kusterosion är inte något nytt fenomen. Just nu sker den dock snabbare än någonsin. Därför behövs nya, långsiktigt effektiva metoder för att hejda kusterosionens negativa effekter. Samtidigt saknas en policy för, och praxis kring, hur olika metoder bör kombineras. Skånes Kommuner påbörjade arbetet med att utveckla ett nytt praktiskt relevant projekt redan 2015 då alla Skånes kustkommuner fick möjlighet att ingå i och forma projektets utveckling.

Projektet finansieras av EU-programmet LIFE samt Havs- och vattenmyndigheten.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2019/10/012023/12/31

Samarbetspartner

  • Lunds universitet (huvudsaklig)
  • Region Skåne
  • Länsstyrelsen i Skåne län
  • Lomma kommun
  • Ystad municipality
  • Helsingborgs stad
  • Skånes kommuner