Livsvärldar och kunskapscirkulation, 1450-1850

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

"Livsvärldar och kunskapscirkulation, 1450-1850" är ett projekt bestående av historiker och idéhistoriker i Lund i samarbete med en internationell referensgrupp som knutits till projektet. Syftet är att arbeta mot en större gemensam forskningsansökan men samtidigt stödja enskildas ansökningar och artikelskrivande under tiden. Projektet finansieras av Riksbankens Jubileumsfond 2016-18.
AkronymLoK
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2016/01/012018/12/31

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora