Linnaeus-Palme-collaboration with Kerala (financed by Universitets- och högskolerådet)

Projekt: Övrigt

Projektinformation

Beskrivning

Exchange program between university staff and students, journalism studies at Department of Communication and Media, Lund University, Sweden, and Department of Communication and Journalism, Kerala, India.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2016/08/012018/08/01

Samarbetspartner

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medie- och kommunikationsvetenskap