Ljus, aktivitet och sömn i min vardag: En pilotstudie för att avgöra användbarhet och möjlighet att genomföra en Internetbaserad kurs för äldre

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Syfte
Lämpligt elektriskt ljus, exponering för dagsljus, fysisk aktivitet och sömn är sammankopplat och har stor betydelse särskilt för äldre personer. För att förbättra sömnen behövs kunskap om hur man som äldre kan optimera sin ljusexponering för att anpassa den efter förändrade åldersrelaterade behov. Dessutom behövs kunskap om betydelsen av fysisk aktivitet för sömnkvalitet.

Projektet kommer undersöka möjligheterna att genomföra en ny Internetbaserad kurs som ska förbättra mående och sömn hos äldre personer och stödja egenanpassningar i hemmiljön. Kursen designades och testades med avseende på användbarhet i en labbmiljö 2021–2022. För att identifiera återstående användarproblem och avgöra den praktiska nyttan för kursdeltagarna behöver de gå kursen i hemmet under en full kursperiod (nio veckor).

Undersökningen har två syften:
1) utvärdera den Internetbaserade kursens användbarhet (nytta och användarvänlighet) och 2) avgöra acceptansen för datainsamlingsproceduren inför en framtida genomförandestudie.

Frågeställningar
1) Hur upplever deltagarna kursens användbarhet (nytta och användarvänlighet) och hur acceptabel är proceduren för datainsamling?
2) I vilken utsträckning kan en sådan kurs främja proaktivitet i hemmet, dvs egenanpassningar i hemmiljön i form av förändrade ljus- och mörkerförhållanden?*

* Proaktivitet innebär att individen själv engagerar sig i att anpassa sin hemmiljö för att leva ett självständigt och hälsosamt liv.

Tidplan
Projektet består av följande aktiviteter som pågår under angivna tider:
Aktivitet 1 (maj-juni): Förarbete.
Aktivitet 2 (juni-juli) : Rekrytering av kursdeltagare.
Aktivitet 3 (september): Baslinjemätning.
Aktivitet 4 (september-november): Kurs under nio veckor.
Aktivitet 5 (december): Eftermätning.
Aktivitet 6 (december-januari): Databehandling och analys.
Aktivitet 7 (januari): Skriftlig redovisning.

Populärvetenskaplig beskrivning

Ljusnivåer i svenska hem är vanligtvis otillräckliga för att stimulera dygnsrytmen, särskilt dagtid under de mörka månaderna av året. Detta kan leda till störd sömn. Samtidigt kan belysningsnivåerna kvällstid vara för låga för att äldre ska se bra när de utför uppgifter som kräver tillräckligt hög ljusstyrka och bländfritt ljus. Det är känt att äldre tillbringar mer tid i hemmet än yngre och att äldre ägnar sig i lägre grad åt fysisk aktivitet i vardagen. Dessutom är sömnproblem av varierande orsaker vanligt förekommande bland äldre.

Exponering för ljus under dagen, fysisk aktivitet och sömnkvalitet är sammankopplade och påverkas av både den fysiska miljön och individen själv. Men som äldre har man kanske inte kunskap om sina förändrade ljusbehov och hur ljuset kan påverka sömn. Man kanske inte gillar att ägna sig åt fysisk aktivitet och man upplever kanske att det är för kostsamt eller ansträngande att ändra utformningen av sovrummets miljö för att underlätta sömn. För att hantera detta problem har en intervention i form av en Internetbaserad kurs utvecklats i nära samarbete med andra ämnesexperter. En prototyp av kursen utvärderades i okt 2021 och feb 2022 i en uppbyggd fullskalemodell av en tvårumslägenhet i labbmiljö. Utvärdering av kursens användarvänlighet gjordes av både experter och deltagare som representerar målgruppen (≥70 år). För att identifiera återstående användarproblem och avgöra den praktiska nyttan för kursdeltagarna behöver de gå kursen i hemmet under en full kursperiod (nio veckor).

Utöver nytta och användarvänlighet kommer följande mått före och efter kursen att jämföras: t ex deltagarnas sinnesstämning och sömnkvalitet, rörelse- och vilomönster. Dessutom kommer fysiska miljöfaktorer i hemmet att bedömas. Sex till åtta kursdeltagare kommer att ge sin feedback i intervjuer och enkäter. Resultaten från pilotstudien kommer att användas för att förfina kursinnehållet och proceduren för datainsamling inför en större framtida genomförandestudie.
Kort titelLjus, aktivitet och sömn i min vardag
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2022/06/012023/08/31

Fria nyckelord

  • beteendeintervention
  • hälsa
  • äldres boende
  • CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments