Biomarkörer i lobulär bröstcancer

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Bröstcancer är en heterogen sjukdom som kan delas in på olika sätt, exempelvis i ER-positiv och ER-negativ tumör. Man kan också dela in bröstcancer i olika histologiska grupper beroende på hur tumören växer, ex. duktal, lobulär och tubulär bröstcancer. Duktal bröstcancer är den vanligaste och svarar för cirka 80% av samtliga fall. Lobulär bröstcancer är den näst vanligaste, 10-15% av samtliga fall. När man studerar betydelsen av olika biomarkörer gör man det nästan alltid i material som är blandade med avseende på histologiska undergrupper. Detta innebär att resultaten främst speglar hur det förhåller sig för duktal bröstcancer, eftersom det är den med stor marginal vanligaste typen. I aktuellt projekt studera vi prognostisk betydelse av nya markörer (AIB1, ERbeta, GPER1, bcl2) i ett material bestående av drygt 200 patienter med lobulär bröstcancer och med lång klinisk uppföljning, drygt 20 år.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2008/01/01 → …

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Klinisk medicin
  • Cancer och onkologi