Local publics in the making: architectural strategies for resilient and local publics spaces

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

De senaste decenniernas uveckling av stora handelsområden, ny infrastruktur och storskaliga urbana projekt har lett till en kris för stadens lokala offentliga platser. Handeln har blivit mer storskalig och koncentrerad till större shoppingområden. Detta leder i sin tur till ett ökat bilberoende, försämrad service och till att en rad mindre, men viktiga lokala offentliga platser utarmas och försvinner. I vissa städer har man börjat rusta upp äldre lokala torg och stadsdelscentra, men arbetet är svårt eftersom mycket av det lokala livet inte längre bedrivs där. I stället ser vi hur viktiga lokala offentligheter dyker upp över hela stadslandskapet, i källare, på skateparker, på bakluckeloppis, på fotbollsturneringar eller till och med på köpcentrum. Dessa platser har en demokratisk potential eftersom de kan utgöra viktiga arenor för formerandet av nya röster och åsikter i samhället. Mot bakgrund av de senaste decenniernas stadstrukturella förändringar behöver vi en djupare förståelse av hur, var och varför viktiga lokala offentliga platser produceras, och hur vi kan stödja dem på ett arkitektoniskt mer sofistikerat, innovativt och samtida sätt än genom de sub-centrum som förespråkades av modernisterna, och som i dag fortfarande utgör något slags patent-lösning inom t.ex. new urbanism och hållbar planering fokuserad på transit-orienterade centrum. Den geografiska logiken har förvändrats. Många städer har förvandlats till ett slags regionala stadslandskap med en allt fler kopplingar både till sin omvärld och inom sina egna gränser. Detta skapa en mängd nya utmaningar för arkitektur och stadsplanering: Hur kan vi stödja hållbara lokala offentliga rum genom arkitektonisk utformning också i framtiden?
Kort titelLocal publics in the making
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2011/01/012014/12/31