Locus Celebris – Dalby kyrka, kloster och gård

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Dalby var kungsgård, biskopssäte och kloster på medeltiden. Dalby har Nordens äldsta stående kyrkobyggnad, en unik förhall i två våningar och en kungagrav. Väster om kyrkan grävdes grundmurar ut på 1960-talet, vilka tolkats som rester av kungsgården, som efter kontinental förebild var sammanbyggd med kyrkan. Vid en internationell konferens och i detta projekt granskas bl.a. denna bild kritiskt.

Dalby var kungsgård, biskopssäte och kloster på medeltiden. Dalby har Nordens äldsta stående kyrkobyggnad, en unik förhall i två våningar och en kungagrav. Väster om kyrkan grävdes grundmurar ut på 1960-talet, vilka tolkats som rester av kungsgården, som efter kontinental förebild var sammanbyggd med kyrkan. Syftet med projektet är bland annat att kritiskt granska denna vedertagna bild av anläggningen i Dalby.

I april 2010 genomfördes en konferens om Dalby. Konferensen kan användas som avstamp för ett större projekt om Dalby, där nya arkeologiska utgrävningar kan bli en viktig del.

Konferensen innehöll ett trettiotal föredrag av arkeologer, teologer, historiker, konstvetare med flera från Skandinavien, brittiska öarna och kontinenten. Den anordnades i samarbete med Centrum for Danmarksstudier vid Lunds universitet. Föredragen har publicerats som artiklar i antologin Locus Celebris - Dalby kyrka, kloster och gård i serien Centrum for Danmarksstudier (2012).

Just nu pågår en sammanställning av resultat från en murverksundersökning av Dalby kyrka som gjordes sommaren 2012, inklusive C14-datering av trä och murbruk. I samarbete med Dalby församling och Lund University Humanities Lab ska en 3D-modell av Dalby kyrka skapas 2013. Ansökningar om medel för nya undersökningar har lämnats in.

En digital analys av kryptan har genomförts i ett samarbete mellan Ing-Marie Nilsson, Nicolo Dell'Unto och Jes Wienberg och kommer att publiceras dels i Ale 2013: 4, dels i BAR.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2009/01/012014/12/31