Projektinformation

Beskrivning

Syftet med detta projekt är att öka kunskapen om lokala energigemenskapers roll i en hållbar energiomställning. Detta görs genom att praktiskt studera hur energigemenskaper kan bidra till lokala mervärden, utöver en energiomställning, och hur nya former för samverkan med andra samhällsaktörer kan se ut. Projektet är ett samarbete mellan Lunds universitet, Röstånga energikooperativ ekonomisk förening (dess projektledare EvalPart AB) och Svalövs kommun. Gemensam kunskapsproduktion mellan projektpartners och referensgrupp är ett centralt element. Projektet innefattar följeforskning av Röstånga energikooperativs verksamhet samt fallstudier av andra liknande energigemenskaper i Sverige. I projektets tilltänkta referensgrupp ingår bland annat representanter från Kraftringen, Sveriges Energiföreningars Riksorganisation (SERO), Coompanion och akademin. Projektets resultat kommer att främja den svenska utvecklingen av energigemenskaper och öka kunskapen om vilka mervärden de kan bidra till.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2023/03/012025/12/31

Samarbetspartner

Finansiering

  • Energimyndigheten