Longer working lives and informal caregiving: Tradeoffs and economic value

Projekt: Forskning

Projektinformation

StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2018/07/012024/12/31

Finansiering

  • Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 5 – Jämställdhet

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia