Längre arbetsliv och obetalt omsorgsarbete: kostnader och konflikter i ett komparativt perspektiv

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Finansierad av Forte (Dnr 2016-00218)
3.005.000 SEKStatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2017/01/012020/01/01

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 5 – Jämställdhet

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia