Longitudinell tal- och språkutveckling hos flerspråkiga och enspråkiga barn med LKG

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

En prospektiv studie som kommer att undersöka longitudinell utveckling av tal och expressivt språk, dvs. språklig uttrycksförmåga, hos flerspråkiga och enspråkiga barn med LKG från 5 till 7 års ålder. Studien kommer även undersöka inverkande faktorer såsom logopedisk och kirurgisk behandling samt öron och hörsel.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2022/04/01 → …