Blicka bakåt för att se framåt: en social och kulturell historia av hemmets uppvärmning

 • Palm, Jenny (PI)
 • von Platten, Jenny (Forskare)
 • Reindl, Katharina (Forskare)
 • Ambrose, Aimee (PI)
 • Pelsmakers, Sofie (Forskare)
 • Jiglau, George (Forskare)
 • Shaw, Becky (Forskare)
 • Kipelainen, Sarah (Forskare)
 • Davies, Kathy (Forskare)
 • Shahzad, Sally (Forskare)
 • Krishna Ranjan, Ram (Forskare)
 • Castano De la Rosa, Raul (Forskare)
 • Vornicu, Andreea (Forskare)

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Uppvärmningen av våra bostäder står inför en nödvändig omställning mot koldioxidneutrala lösningar och en ökad digitalisering. I detta projekt är avsikten att titta tillbaka i historien för att lära inför framtiden. Oral history och konstnärliga uttryck kommer att användas för bidra till att utveckla policy som driver en omställning som samtidigt är rättvis. Teknikdriven klimatomställning påverkar hur människor använder energi och bidrar till förändring i samhällen, ekonomier och kulturer. Denna omvandling kan lösa upp existerande orättvisor, fördjupa andra och bidra till att skapa nya orättvisor. Den kan också bidra till att nya grupper aktiveras, att marginaliserade grupper stärks och till en mer rättvis fördelning av energi. I nordliga breddgrader är uppvärmning av bostäder både basal och viktig och hemmet blir en skärningspunkt där sociala, ekonomiska, kulturella och politisk förändring manifesteras. I projektet kommer vi att samla in information om historiska och nutida omställningar av värmesystem i hemmet (under de senaste 50-60 åren) och hur teknisk förändring och digitalisering har sett ut, för att illustrera hur värmesystemen har påverkat människors vardag och jämställdheten i samhället. Omställningen av värmesystemen ses ofta som något nytt och lärdomar över tid och mellan platser är sällsynta. Projektet kommer att samla in data från 400 personer i åtta fallstudier i Storbritannien, Finland, Sverige och Rumänien. Syftet är att identifiera drivkrafter och hinder och vilka lärdomar som kan dras. Både materialinsamling och analys kommer att ske i medskapandeprocesser med beslutsfattare. Allmänheten kommer att involveras genom online möten och i evenemang och utställningar. Vårt tvärvetenskapliga angreppssätt kommer att övervinna existerande stuprör som begränsar studier av energi och byggnader. Introduktionen av muntlig historie- och konstbaserade metoder kommer att vidga de filosofiska och metodologiska gränserna som finns på området.

This Project is supported by Forte, Sweden, The Academy of Finland, The Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding (UEFISCDI), Romania and United Kingdom Research and Innovation under CHANSE ERA-NET Co-fund programme, which has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation Programme, under Grant Agreement no 101004509.

The UK consortium for this CHANSE project is co-funded between the Economic and Social Research Council (ESRC) and the Arts and Humanities Research Council (AHRC).
Kort titelJustHeat
AkronymJustHeat
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2022/10/012025/10/31

Samarbetspartner

 • Lunds universitet (huvudsaklig)
 • University of Tampere (Medsökande)
 • Babes Bolyai University (Medsökande)
 • Sheffield Hallam University (Medsökande)
 • Skåne Energy Agency (Projektpartner)
 • Solar Region, Skåne (Projektpartner)
 • Association for Nearly Zero Carbon Buildings (Projektpartner)
 • Romanian Society of Energy Auditors and Energy Manager (Projektpartner)
 • Ministry of the Environment, Finland (Projektpartner)
 • Green Parliamentary Group (Projektpartner)
 • Ecofellows Ltd. (Projektpartner)
 • Finnish Environment Institute (Projektpartner)
 • Internationella energirådet (Projektpartner)
 • United Kingdom Government: The Department of Business, Energy and Industrial Strategy (Projektpartner)
 • National Energy Action (NEA) (Projektpartner)

Finansiering

 • Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Tvärvetenskapliga studier

Fria nyckelord

 • uppvärmning
 • hem
 • transition
 • fjärrvärme
 • oral history
 • energirättvisa