Sökandet efter helhet i en förtrollad värld: Helbrägdagörelse, framgång och rituell praxis i afrikanska pentekostala-karismatiska kyrkor

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Det här projektet analyserar samspelet mellan afrikanska traditionella världsbilder och västerländska upplysningspåverkade tankestrukturer i afrikanska pentekostala / karismatiska kyrkor. Detta sker genom att forska koncept som helbrägdagörelse och framgång samt ritual i dessa kyrkor.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2012/01/012016/12/31