Projektinformation

Beskrivning

LU Futura är universitetets tankesmedja som ska arbeta tvärvetenskaplig med angelägna framtidsfrågor.Tankesmedjan verkar i gränslandet mellan universitetet och det omgivande samhället. Med universitetets samlade kunskap i ryggen vill LU Futura bidra med fakta, analyser och kunskapsunderlag.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2018/01/012020/12/12