LU Land

Projekt: Nätverk

Projektinformation

Beskrivning

En långsiktigt hållbar markanvändning är central för att trygga mat- och energiproduktion, skapa en biobaserad ekonomi, hantera klimatförändringen, bevara biologisk mångfald och leva upp till de globala hållbarhetsmålen.

LU Land är en plattform som samverkar över sektors- och ämnesgränser för att bidra till kunskap för en markanvändning som förvaltar den begränsade resursen mark på ett innovativt och hållbart sätt.

Samverkansinitiativets tre teman återspeglar tre viktiga övergripande utmaningar:
• Vad ska vi använda den begränsade resursen mark till?
• Hur intensivt skall landskapen brukas?
• Vilka styrmedel och policy krävs för att skapa en hållbar markanvändning?
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2019/06/14 → …

Samarbetspartner

 • Lunds universitet (huvudsaklig)
 • Biogas Syd
 • Den goda jorden
 • E.ON Sverige AB
 • Energikontoret Skåne
 • Energimyndigheten
 • Havs- och vattenmyndigheten
 • Helsingborgs stad
 • Hushållningssällskapet
 • Hässleholm municipality
 • Swedish Board of Agriculture
 • K2–The Swedish Knowledge Centre for Public Transport
 • City of Kristianstad
 • Federation of Swedish Farmers
 • Lunds kommun
 • Svenska kyrkan, Lunds stift, Lunds domkyrkoförsamling
 • Länsstyrelsen i Skåne län
 • Malmö Stad
 • Svenska Naturskyddsföreningen
 • Region Skåne
 • Research Institutes of Sweden (RISE)
 • Simrishamns Municipal
 • Sjöbo kommun
 • Swedish Forest Agency
 • Sustainable Business Hub Scandinavia AB
 • Södra Skogsägarnas Stiftelse för Forskning, Utveckling och Utbildning
 • Trelleborgs kommun
 • Swedish Environmental Protection Agency