Lund University Child Centered Care (LUC3)

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

En av de mest centrala utmaningar som hälso- och sjukvården står inför, nationellt och internationellt, är att hantera de stigande behov av vård som ett ökande antal barn med långvarig sjukdom beräknas medföra.

För att möta dessa komplexa och många gånger kostsamma utmaningar kommer vi att öka integrationen av nya forskningsresultat till praktisk verksamhet och öka möjligheter för forskning och kommunikation för seniora och juniora forskare inom barncentrerad vård nationellt och internationellt.

Forskningen fokuserar på följande tre områden: (I) Främja hälsa i den tidiga barndomen genom att stödja sårbara föräldrar och barn, och (II) Sjukhusbaserad hemsjukvård för barn med långvarig sjukdom. (III) Kunskapsutveckling kring införandeprocesser av barncentrerad vård.

Forskningen har visat sig ha stor betydelse för att underlätta enskilda barns möjlighet att leva med sin sjukdom, t ex har vi minskat antalet barn som behöver sövas för att genomgå magnetröntgenundersökningar genom att de får åldersanpassade förberedelser. Forskningen har också haft betydelse för hälso- och sjukvårdsorganisationer som kan ge ett bättre omhändertagande till mindre kostnad, bland annat har sjukhusbaserad hemsjukvård implementerats för barn med cancer i Danmark och för barn som insjuknar i diabetes i Sverige.
Kort titelLUC3
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2013/01/012021/12/31

Finansiering

 • Swedish Research Council
 • Diabetesfonden - Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond
 • Region Skåne
 • Crafoordska stiftelsen
 • Barncancerfonden
 • Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
 • Ekhagastiftelsen
 • Fanny Ekdahls Stiftelse
 • Länsstyrelsen i Östergötlands län

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
 • Omvårdnad