Lund Brand Management Group

Projekt: Nätverk

Projektinformation

Beskrivning

Lund Brand Management Group (LBMG) är en forskningsgrupp på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Syftet med vår forskning är att utveckla förståelsen för hur man bygger finansiellt värdefulla varumärken, genom att förstå värdena i såväl det interna som det externa varumärkesbygget samt balansen dem emellan. All vår forskning genomsyras av en ambition att vara praktisk relevant och användbar.
AkronymLBMG
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2009/12/01 → …

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi