Projektinformation

Beskrivning

Kunskapshistoria har internationellt vuxit fram som ett nytt och vitalt fält det senaste decenniet. I Lund har vi sedan 2014 arbetat för att etablera kunskapshistoria i Sverige och övriga Norden. I mars 2020 inrättades Centrum för kunskapshistoria (LUCK) som en del av Historiska institutionen. Vi bedriver forskning, ger ut publikationer, diskuterar texter, anordnar kurser, deltar i konferenser, arrangerar workshoppar och odlar omvärldskontakter – allt i syfte att utveckla kunskapshistoria.

Centrum för kunskapshistoria omfattar i dag ett femtontal forskare och ett större antal projekt, huvudsakligen knutna till Historiska institutionen. Inom miljön som helhet finns det en betydande teoretisk, empirisk, metodisk och kronologisk bredd, men vi förenas i vår önskan att utforska kunskapens innehåll, former och betydelser, både i samhället och i människors liv. Ett centralt forum är vårt kunskapshistoriska seminarium där vi samlar forskare med olika bakgrund och ämnestillhörighet.

Vår ambition är att Centrum för kunskapshistoria ska kännetecknas av dynamik, kreativitet och idérikedom. Vi vill att den ska genomsyras av intellektuell nyfikenhet och pluralism, med en öppenhet för olika teman, inriktningar och tidsperioder. Vi är övertygade om att vi har mycket att lära av andra humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen som studerar kunskap. Samtidigt vill vi tro att kunskapshistoriska perspektiv och frågeställningar kan berika historievetenskapen i stort och bidra till att ställa vår tids diskussioner om kunskap i kritisk belysning.
Kort titelKunskapshistoria
AkronymLUCK
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2014/08/25 → …

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Historia
  • Humaniora

Fria nyckelord

  • kunskapshistoria, history of knowledge, kunskapskultur, cultures of knowledge, Wissensgeschichte, circulation of knowledge, kunskapscirkulation