Projektinformation

Beskrivning

LOAD (Lund Osteoarthritis Division) är ett tvärvetenskapligt nätverk bestående av välmeriterade artrosforskare vid Lunds universitet. Inom LOAD finns hög kompetens inom klinisk ortopedi, epidemiologi, extracellulär matrixbiologi och proteomik, fysioterapi, biomekanik och imaging. Dessutom samarbetar nätverket med väl ansedda internationella forskare inom artrosfältet.

Ovan nämnd expertis tillsammans med vår tillgång till icke-invasiva och mycket känsliga analysmetoder av brosk samt klinisk expertis och patientkohorter ger LOAD unika möjligheter att besvara såväl molekylära som kliniska frågor relaterade till artros. Det övergripande målet med nätverket är att utveckla bättre sätt att diagnostisera, förebygga och behandla artros och därigenom ge bättre livskvalitet för patienter som lever med sjukdomen.
Kort titelLOAD
AkronymLOAD
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2010/11/04 → …

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Ortopedi
 • Medicinsk bildbehandling
 • Materialteknik
 • Sjukgymnastik
 • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
 • Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
 • Radiologi och bildbehandling
 • Biokemi och molekylärbiologi
 • Biomedicinsk laboratorievetenskap/teknologi
 • Medicinsk bioteknologi (med inriktning mot cellbiologi (inklusive stamcellsbiologi), molekylärbiologi, mikrobiologi, biokemi eller biofarmaci)

Fria nyckelord

 • LOAD
 • Artros
 • Leif Dahlberg
 • Eva Ageberg
 • Anders Aspberg
 • Martin Englund
 • Eva Ekvall-Hansson
 • Ylva Ericsson
 • Richard Frobell
 • Hanna Isaksson
 • Stefan Lohmander
 • Paul Neuman
 • Lars E Ohlsson
 • André Struglics
 • Jonas Svensson
 • Patrik Önnerfjord
 • Johan Waldemarsson
 • Susanne Högwall
 • Martina Kärfve
 • Jenny Holmqvist