Forskarskolan Agenda 2030 vid Lunds universitet

Projekt: Nätverk

Projektinformation

Beskrivning

Forskarskolan Agenda 2030 vid Lunds universitet är en unik forskarskola och samverkansplattform kring ämnen relaterade till samhällsutmaningar, Agenda 2030 och en hållbar utveckling.

Vi ger doktorandutbildningar och erbjuder tvärvetenskapliga doktorandkurser, öppna för alla doktorander vid universitetet, som är baserade på FNs globala hållbarhetsmål och Agenda 2030.

Forskarskolan Agenda 2030 är även en kompletterande samverkansplattform till Lunds universitets Hållbarhetsforum och arrangerar aktiviteter främst riktade mot doktorander men även mot andra interna och externa intressenter. Aktiviteterna ska uppmuntra nytänkande samarbeten, förflytta forskningsfronten kring samhällsutmaningar och etablera universitetet som en betydande aktör inom det globala hållbarhetsarbetet.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2018/09/26 → …

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 1 – Ingen fattigdom
 • SDG 2 – Ingen hunger
 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 4 – God utbildning
 • SDG 5 – Jämställdhet
 • SDG 6 – Rent vatten och sanitet för alla
 • SDG 7 – Hållbar energi för alla
 • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 14 – Hav och marina resurser
 • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen
 • SDG 17 – Genomförande och globalt partnerskap

Fria nyckelord

 • agenda 2030
 • hållbarhetsforskning
 • tvärvetenskap
 • interdisciplinär
 • samverkan
 • hållbarhet
 • FN:s hållbarhetsmål
 • globala målen