Forskarskolan Agenda 2030 vid Lunds universitet

Projektinformation

Beskrivning

Forskarskolan Agenda 2030 vid Lunds universitet är en unik forskarskola och samverkansplattform kring ämnen relaterade till samhällsutmaningar, Agenda 2030 och en hållbar utveckling.

Vi ger doktorandutbildningar och erbjuder tvärvetenskapliga doktorandkurser, öppna för alla doktorander vid universitetet, som är baserade på FNs globala hållbarhetsmål och Agenda 2030.

Forskarskolan Agenda 2030 är även en kompletterande samverkansplattform till Lunds universitets Hållbarhetsforum och arrangerar aktiviteter främst riktade mot doktorander men även mot andra interna och externa intressenter. Aktiviteterna ska uppmuntra nytänkande samarbeten, förflytta forskningsfronten kring samhällsutmaningar och etablera universitetet som en betydande aktör inom det globala hållbarhetsarbetet.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2018/09/26 → …

Nyckelord

  • agenda 2030
  • hållbarhetsforskning
  • tvärvetenskap
  • interdisciplinär
  • samverkan
  • hållbarhet
  • FN:s hållbarhetsmål
  • globala målen