AI-forskning vid Lunds univeristet

Projekt: Nätverk

Projektinformation

Beskrivning

Forskning om artificiell intelligens och maskininlärning bedrivs vid många avdelningar vid de flesta fakulteter vid Lunds universitet. AI Lund är ett tvärvetenskapligt öppet nätverk för forskning, utbildning och innovation inom området artificiell intelligens. Nätverket samordnas av Lunds universitet.
Kort titelAI Lund
AkronymAI Lund
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2018/01/01 → …