Lund University Centre for studies of Carbon Cycle and Climate Interactions

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

LUCCI - Centrum för studier av växelverkan mellan kolets kretslopp och klimatet - är ett forskningscentrum vid Lunds universitet. Centrets forskare kommer från ett brett spektrum av specialdiscipliner, bland annat geologi, naturgeografi, klimatologi, atmosfärsfysik och atmosfärskemi, ekologi, växtfysiologi, markvetenskap och mikrobiologi. Totalt deltar ca 120 forskare från fem institutioner vid Lunds universitets Naturvetenskapliga fakultet.

Linnéstödet från Vetenskapsrådet och Formas ger centrumet en stabil finansiell bas för 10-årsperioden. Vi hoppas att kunna bidra med viktig information till samhället i form av kunskap kring hur kolets kretslopp samverkar med och påverkas av klimatet - något som är i högsta grad relevant för att kunna motverka den pågående klimatförändringen.

AkronymLUCCI
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2007/06/012018/06/30