LUNDIC Lund Digital Information System of Contextualized Typology

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektet avser att skapa en digital resurs i form av en geodatabas för språkliga data, framför allt lexikala data och typologiska data, som ska kunna användas för kvantitativa analyser och geografiska matchningar. Projektet samlar en grupp forskare vid institutionen för lingvistik med kunskaper om olika språkområden.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2013/01/012016/12/31