Lunds universitets litteraturhistoria

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Till Lunds universitets 350-årsjubileum, som firas mellan den 19 december 2016 och den 28 januari 2018, utkom boken "En lundensisk litteraturhistoria". Cirka 200 författarskap behandlas i volymen, och därutöver innehåller den ett tjugotal tematiska avsnitt av typen "essäister", "översättare", "hedersdoktorer" etcetera. Ett hundratal skribenter bidrar med artiklar. Projektledare och tillika redaktörer är Katarina Bernhardsson, Göran Bexell, Daniel Möller och Johan Stenström. Bokens fullständiga titel är: "En lundensisk litteraturhistoria. Universitetet som litterärt kraftfält under 350 år", Göteborg/Stockholm: Makadam, 2017 (504 s.).
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2015/08/312017/09/30

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Språk och litteratur