Projektinformation

Beskrivning

Samverkansinitiativet Sociala rättigheter och boende för den åldrande befolkningen är en mötesplats för kunskap som rör bostäder och bostadsområden. Målet med det tematiska samverkansinitiativet är att ta fram kunskap som påverkar framtidens bostadspolitik och boende.

Medverkande fakulteter:
- Medicinska fakulteten
- Juridiska fakulteten
- Samhällsvetenskapliga fakulteten
- Lunds tekniska högskola (LTH)
Kort titelSociala rättigheter och boende för den åldrande befolkningen
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2018/01/012024/06/30

Samarbetspartner

 • Lunds universitet (huvudsaklig)
 • Fojab arkitekter AB
 • Helsingborgs stad
 • Karlshamnsbostäder
 • MiThings AB
 • Pensionärernas riksorganisation, PRO
 • Riksbyggen
 • SPF Seniorerna
 • Tech4Care srl
 • VA - Vetenskap & Allmänhet
 • Österlenhem AB
 • Region Skåne

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 17 – Genomförande och globalt partnerskap

Fria nyckelord

 • Samverkansinitiativ
 • Forskningssamarbete
 • Plattform
 • Intressent involvering
 • Åldrande befolkning
 • Boende
 • CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments