Mångfald och kulturarv i europeiska städer Approaching Diversity as Cultural Heritage in European Cities

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Detta banbrytande multi- och interdisciplinära forskningsprogram söker
identifiera hur kulturarv och dynamiken kring kollektivt minne är stadda i
förändring i många europeiska städer. De påverkas både av den ökande kulturella
mångfalden som drivs på av europeiseringen och av global rörlighet (som
inkluderar migration och digital uppkoppling och samverkan). Programmet
jämför svenska städer präglade av social innovation och tolerans (Stockholm,
Göteborg, Malmö, Lund, Umeå) med flera europeiska städer (t.ex. Berlin,
Köpenhamn, Wroclaw). Programmet är innovativt i kraft av teori, metoder och
förväntade empiriska resultat. Teoretiskt befinner den sig i gränslandet mellan
kulturarv, minne och urbana studier och söker nå en bättre förståelse för koncept
som transnationalism och transkulturalitet inom dessa fält. Det använder sig av
ett flertal metoder, från intervjuer med fokusgrupper för att bedöma receptionen
av kulturarvsprodukter, till “nätnografi” och analys av sociala nätverk för att
studera hur användare samverkar i de digitala fälten kring kulturarv och minne.
De förväntade empiriska resultaten (särskilt jämförelserna mellan de svenska
fallen och utvecklingen utomlands) kommer att ge nya insikter om hur mångfald
kan hanteras i samband med arv och minnesskapande, och om den urbana
kreativitetens och förnyelsens ekonomiska aspekter. De kan därför ha en direkt
tillämpbar relevans för praktiker i kulturarvssektorn.
StatusEj startat

Samarbetspartner

  • Lunds universitet (huvudsaklig)
  • Malmö universitet
  • Göteborgs universitet
  • Umeå University