Projektinformation

Beskrivning

Finansierat av Vetenskapsrådet (Dnr 421-2004-1509)
1.700.000 SEK

Populärvetenskaplig beskrivningStatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2005/01/012009/06/30

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia