Projektinformation

Beskrivning

Avsikten med det föreslagna projektet är att förbättra kravställning vid upphandling av digitala system med avseende på användbarhet, och genom detta skapa en efterfrågan på system som stödjer en god digital arbetsmiljö inom kommunal vård och omsorg.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2022/12/012025/11/30

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Interaktionsteknik

Fria nyckelord

  • digitalisering, arbetsmiljö, kravställning, användbarhet