’Managing Fatigue’ program för personer med sena effekter av polio - en digital version

Projektinformation

Beskrivning

Syftet med projektet är att utvärdera om ett digital MF program har potential att förändra fatiguepåverkan i vardagen, aktivitet, delaktighet och livstillfredsställelse bland personer som upplever fatigue pga PPS och om resultaten kvarstår upp till åtta månader efter avslutat program. Syftet är också att undersöka genombarheten av det digitala programmet för denna patientgrupp, att beskriva deras upplevelser av att ha deltagit i programmet och vilken betydelse individuella uppföljningstillfällen efter avslutat program har
Kort titelDigital Fatigue Management kurs för personer med post-polio
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2021/04/012024/12/31