Kartläggning av risker för diskriminering i arbetsgivares AI-användning

Projekt: Uppdragsforskning

Projektinformation

Beskrivning

Kartläggningen syftar till att visa i vilken utsträckning och i vilka sammanhang som arbetsgivare i Sverige använder sig av vissa AI och annat automatiserat beslutsfattande lösningar i arbetslivet, och att identifiera vilka risker för diskriminering som finns inbyggda i dessa tekniska lösningar.

Kartläggningen belyser följande frågor:
• I vilken utsträckning och i vilka sammanhang använder sig arbetsgivare i Sverige av AI och annat automatiserat beslutsfattande i arbetslivet?
• Vilka risker för diskriminering finns inbyggda i dessa tekniska lösningar?
• Vilken kunskap om eventuella risker för diskriminering har användare av dessa tekniska lösningar?
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2023/01/202023/09/30

Samarbetspartner

 • Lunds universitet (huvudsaklig)
 • Diskrimineringsombudsmannen (DO)
 • Research Institute for Sustainable AI (RISAI)

Finansiering

 • Diskrimineringsombudsmannen (DO)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Juridik och samhälle
 • Tvärvetenskapliga studier
 • Arbetslivsstudier

Fria nyckelord

 • DO
 • diskriminering
 • AI
 • AI och diskriminering
 • AI och indirekt diskriminering
 • Automatiserat beslutsfattande
 • Diskrimineringslag
 • diskrimineringsgrunder
 • AI och risk