Marina matresurser på nya marknader

Projekt: Övrigt

Projektinformation

StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2018/12/012022/11/30

Finansiering

  • FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 14 – Hav och marina resurser
  • HBG Live

    Julia Luttrup (organisatör), Magnus Adenskog (organisatör), Heidi Avellan (ordförande), Cecilia Fredriksson (huvudtalare), Stina Bertilsson Vuksan (inbjuden talare) & Isabell Seger (inbjuden talare)

    2023 maj 3

    Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangOrganiserat av föreläsning/debatt/seminarium för allmänheten