Marte Nilsen: Religion og Nasjon i Malay Muslimsk og Thai Buddhistisk identitet i Sør Thailand

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Marte Nilsen
Prosjektet tar sikte på å undersøke hvordan Religion og Nasjon defineres og skapes i Thailands Patani-region som i mer enn 6 år har vært åsted for voldelig konflikt. Prosjektet spør hvilken klangbunn nasjonale og lokale diskurser om Religion og Nasjon har i den lokale befolkningen, hvordan folk påvirkes av disse diskursene og hvilken innvirkning dette har på inter-etniske forhold.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2007/09/012012/12/31