Martin Luthers psalmer i de nordiska folkens liv

Projektinformation

Beskrivning

Martin Luthers psalmer i de nordiska folkens liv är ett unikt projekt, utarbetat inom ramen för forskarnätverket NORDHYMN. Över sextio forskare från hela Norden och från olika vetenskapsområden, har samarbetat för att belysa den ställning som Luthers psalmer har haft - och fortfaranade har - i de nordiska länderna. Hur har psalmerna påverkat kyrka, kultur och samhälle? Vilka av psalmerna har sjungits och hur har de använts? I vilken mån används de fortfarande? Projektet genomfördes med ekonomsikt stöd från Nordiska samarbetsnämnden för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (NOS-HS), från Thora Ohlssons stiftelse, från Stiftelsens för Åbo Akademi forskningsinstitut samt från Salmehistorisk Selskab i Danmark.

Populärvetenskaplig beskrivning

I projektet Martin Luthers psalmer i de nordiska folkens liv belyses den ställning som Luthers psalmer haft och har i nordisk tradition. Över sextio forskare från de olika nordiska länderna bidrar.
Kort titelMartin Luthers psalmer
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2002/08/012008/06/01