Massbrännoffer under bondestenålder

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Få områden i Europa har som Sydskandinavien belägg för offerhandlingar under bondestenåldern (yngre stenålder 4000-2000 f. Kr.). Att brännoffer varit betydelsefulla inslag framgår av fynden vid megalitgravar och samlingsplatser där främst yxor av flinta förstörts genom eld. Ytterst få platser i Skandinavien har visat sig rymma massbrännoffer. Forskningen berör platser i Skåne och i Mälardalen.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum1998/01/012012/12/31