Nittonhundratalets massdiktaturer

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektet ”Nittonhundratalets massdiktaturer” var en internationell forskarmiljö (skapad av Research Institute of Comparative History and Culture, Seoul) för samtidshistoriker i vilken jag var aktiv under åren 2005 och 2010 och regelbundet publicerade resultat av min forskning om olika aspekter av den maoistiska vardagen och Kinas samhälle och politik.

Från 2005 till 2010 var jag aktiv i det av Jie-Hyun Lim vid Research Institute of Comparative History and Culture (Hanyang University) organiserade transkulturella och interdisciplinära forskarnätverket 20th Century Mass Dictatorships. Min forskning inom ramen för nätverket och dess årligen återkommande konferenser (av vilka den sista, sommaren 2010, hölls i Lund i samarbete med Språk- och Litteraturcentrums Forum för litteraturens offentligheter) resulterade i sammanlagt ett halvt dussin vetenskapliga artiklar: på engelska i tidskriften Totalitarian Movements and Political Religions (Routledge) och antologiserien ”Mass Dictatorship in the 20th Century” (Palgrave), och på koreanska i antologier publicerade av förlagen Humanist Books och Bookworld. Artiklarnas gemensamma fokus i tid och rum var Mao Zedongs Kina (1949–1976); de skilda vinklar från vilka jag angrep problemkomplexet ”massdiktatur” omfattade genus, modernitet, statlig ”outsourcing” av polisiärt våld, avhumanisering i en medialiserad offentlighet, kvasilitterär historieskrivning och relationen fakta/metafor.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2005/01/012010/12/31