Mastceller och mastcellproteaser har både en hämmande och en främjande effekt på ECM Produktionen hos friska fibroblaster i jämförelse med IPF fibroblaster

Projekt: Avhandling

Projektinformation

Beskrivning

Studie 1: Hur påverkar mastceller fibroblasters funktion?
Doktoranden kommer att utveckla metoder att isolera mastceller från perifert blod/navelsträngsblod. Dessa celler kommer att karaktäriseras grundligt för att se om de går att differentiera till en celltyp som har liknande egenskaper som vävnadsresidenta mastceller. Detta kommer att göras med flödescytometri, immunhistokemi och med granulafrisättningsassays. Cellerna kommer att sättas upp i kokulturssystem tillsammans med fibroblastcellinjer och primära celler från patienter och kontrollindivider. Genom att få mastceller att frisätta sina reaktiva granula kan vi undersöka hur fibroblasters funktion påverkas över tid. Fokus kommer att ligga på fibroblasters matrixproduktion där olika kollagen och
proteoglykaner och även matrixnedbrytande ensymer, så kallade matrix metalloproteinaser, kommer att undersökas.

Studie 2: Hur är mast cellers fenotyp förändrade i olika luftvägsdelar hos KOL-patienter och patienter med interstitiell lungsjukdom?
Vi vill isolera mast celler från olika luftvägsdelar från patienter med olika lungsjukdomar. Fenotypen hos dessa celler kommer att undersökas i detalj. Ytreceptorer kommer att undersökas med flödescytometri. Granulainnehållet kommer att undersökas med avseende på innehåll av proteaser, proteoglykaner, histamin. Cellernas produktionsprofil av cytokiner och eikosanoider kommer också att undersökas.

Studie 3: Hur påverkar mastceller fibroblaster vid olika lungsjukdomar? Isolerade mast celler från patienter och kontrollindivider kommer att sättas upp i olika co?kulturssystem med fibroblaster för att undersöka hur mastcellers ändrade fenotyp påverkar fibroblaster. I analogi med studie 1 så kommer fokus att ligga på fibroblasters produktion av matrixmolekyler och matrixnedbrytande enzymer.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2012/01/012019/05/14

Finansiering

  • Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Lungmedicin och allergi